Idézet
Valahányszor megszívták magukat, utána rendszerint egy vagy két napon át ernyedten, tág szembogárral meredtek a világra.
Bodor Ádám
Könyvajánló
A hullámzó balaton 3.kiad.
Harminchárom szlovák népmese
A szív segédigéi - Bevezetés a szépirodalomba
A német mintára készített kísérőkötet a magyar könyvkultúrában ismeretlen állatfajnak számít. Valamiféle átmenetet képez egy recepciógyűjtemény és egy személyes hangvételű forrásjegyzék között. - Kritika Nádas Péter Párhuzamos olvasókönyv című, a 2012-es Könyvfesztiválra megjelent kötetéről.
"Minek örültél utoljára magyar íróként és állampolgárként felhőtlenül?" - Tettük fel a kérdést tíz évvel később Esterházy Péternek a vele 2002-ben készített interjúnk kapcsán.
Írólapok
Károlyi Csaba Hány élete van a macskakőnek?
Született 1939-ben, a szeptember negyedikére virradó éjszakán Merényi Péter. Apja, Endre, gépészmérnök meghalt 1943. április 3-án vagy 30-án....
Kukorelly Endre: Búcsú a politikától – avagy „jé, van időm"!
Budapest, 1951. április 26. Varga Katalin Gimnázium, Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest,...
Závada Pál: Természetes fény
Závada Pál 1954. december 14-én született Tótkomlóson. Édesanyja Kutyej Zsuzsanna, édesapja Závada Pál. Közgazdaságtant és szociológiát tanult,...
Dubóczky Gergely: Kiemelni, tágabb kontextusba helyezni
Esterházy Péter 1950-ben született Budapesten. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1968-ban, 1974-ben pedig diplomát szerzett az ELTE...
Parti Nagy Lajos: Valóban sokat bízok a nyelvre
Parti Nagy Lajos 1953. október 12-én született Szekszárdon. Édesanyja Schuszter Mária, édesapja Nagy Lajos. Tolnán, majd 1957-tól Kaposváron,...
Nádas Péter Würth-díjat kapott
Budapesten született 1942. október 14-én. Édesanyja Tauber Klára, munkás, édesapja, Nádas László, telefonműszerész. 1944. október 15-e, a nyilas...
JENEI GYULA
1984-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar – történelem szakon végez, majd 2006-ban a Szegedi Egyetemen is magyar szakos diplomát szerez....
LÁZÁR LÁSZLÓ
1990-ben érettségizett a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, 1998-ban végzett magyar–román szakon a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem...
FENYVESI OTTÓ
(Anyja: Balassa Piroska, a Balassa (Balassi Bálint) család délvidéki ágának egyik leszármazottja) Bácstopolyán járt iskolába és gimnáziumba, majd...
NAJMÁNYI LÁSZLÓ
Egy ausztriai hadifogolytáborban születtem. Ifjúságomat, kulturális munkásként a bolsevik diktatúra lábszagú sötétségében töltöttem. A Szovjet Blokk...
BOJTÁR ENDRE
ELTE cseh-orosz szakon szereztem diplomát, végig az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgoztam, közben 1977-80-ban a szegedi JATE-n tanítottam és...
CSAPLÁR VILMOS
Szül.1947. Újpest 1966-67 között az ELTE JTK hallgatója 1967-72 között az ELTE BTK hallgatója, magyar szakon 1971-72 A Jelenlét című egyetemi...
további adatlapok