Idézet
Hol ennél a falnál fekszik az ember, hol amannál, így vándorol az ablak az ember körül.
Franz Kafka (ford. Győrffy Miklós)
Könyvajánló
Kulákprés
Utazás a tizenhatos mélyére
Bevezetés a szépirodalomba
A német mintára készített kísérőkötet a magyar könyvkultúrában ismeretlen állatfajnak számít. Valamiféle átmenetet képez egy recepciógyűjtemény és egy személyes hangvételű forrásjegyzék között. - Kritika Nádas Péter Párhuzamos olvasókönyv című, a 2012-es Könyvfesztiválra megjelent kötetéről.
"Minek örültél utoljára magyar íróként és állampolgárként felhőtlenül?" - Tettük fel a kérdést tíz évvel később Esterházy Péternek a vele 2002-ben készített interjúnk kapcsán.
Írólapok
Károlyi Csaba Hány élete van a macskakőnek?
Született 1939-ben, a szeptember negyedikére virradó éjszakán Merényi Péter. Apja, Endre, gépészmérnök meghalt 1943. április 3-án vagy 30-án....
Kukorelly Endre: Búcsú a politikától – avagy „jé, van időm"!
Budapest, 1951. április 26. Varga Katalin Gimnázium, Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest,...
Závada Pál: Természetes fény
Závada Pál 1954. december 14-én született Tótkomlóson. Édesanyja Kutyej Zsuzsanna, édesapja Závada Pál. Közgazdaságtant és szociológiát tanult,...
Dubóczky Gergely: Kiemelni, tágabb kontextusba helyezni
Esterházy Péter 1950-ben született Budapesten. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1968-ban, 1974-ben pedig diplomát szerzett az ELTE...
Parti Nagy Lajos: Valóban sokat bízok a nyelvre
Parti Nagy Lajos 1953. október 12-én született Szekszárdon. Édesanyja Schuszter Mária, édesapja Nagy Lajos. Tolnán, majd 1957-tól Kaposváron,...
Nádas Péter Würth-díjat kapott
Budapesten született 1942. október 14-én. Édesanyja Tauber Klára, munkás, édesapja, Nádas László, telefonműszerész. 1944. október 15-e, a nyilas...
KARÁTSON ENDRE
Idegen Nyelvek Főiskolája (1951-54) Lektor az Új Magyar(ma Európa) kiadónál (1954-56) École Normale Supérieure, Párizs (1957-59) Francia tanári...
BOJTÁR ENDRE
ELTE cseh-orosz szakon szereztem diplomát, végig az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgoztam, közben 1977-80-ban a szegedi JATE-n tanítottam és...
LÁZÁR LÁSZLÓ
1990-ben érettségizett a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, 1998-ban végzett magyar–román szakon a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem...
HARKAY VASS ÉVA
Az általános iskolát és a gimnáziumot szülőhelyén végezte el. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomált (1980), ahol...
GÉHER ISTVÁN LÁSZLÓ
1997-ben magyar-angol szakon szerzett diplomát az ELTE-n, ugyanekkor fejezte be tanulmányait a Láthatatlan Kollégiumban, verstani témából...
TISZA KATA
1980. augusztus 30-án született Erdélyben, Tisza Kálmán miniszterelnök ükunokájaként. A romániai kommunizmus üldöztetése után, amelyet családja...
további adatlapok