Idézet
Az ilyen alakokat hogy megvetettem, / az ilyen figurákat hogy sajnáltam, / mert azt mondták, nincs már itt semmi, / nincs bizony, bezzeg valaha.
Kemény István
Könyvajánló
Mátyás - ponyva
A SZABADSÁG NEHÉZ MÁMORA
A könnymutatványosok legendája
A német mintára készített kísérőkötet a magyar könyvkultúrában ismeretlen állatfajnak számít. Valamiféle átmenetet képez egy recepciógyűjtemény és egy személyes hangvételű forrásjegyzék között. - Kritika Nádas Péter Párhuzamos olvasókönyv című, a 2012-es Könyvfesztiválra megjelent kötetéről.
"Minek örültél utoljára magyar íróként és állampolgárként felhőtlenül?" - Tettük fel a kérdést tíz évvel később Esterházy Péternek a vele 2002-ben készített interjúnk kapcsán.
Írólapok
Károlyi Csaba Hány élete van a macskakőnek?
Született 1939-ben, a szeptember negyedikére virradó éjszakán Merényi Péter. Apja, Endre, gépészmérnök meghalt 1943. április 3-án vagy 30-án....
Kukorelly Endre: Búcsú a politikától – avagy „jé, van időm"!
Budapest, 1951. április 26. Varga Katalin Gimnázium, Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest,...
Závada Pál: Természetes fény
Závada Pál 1954. december 14-én született Tótkomlóson. Édesanyja Kutyej Zsuzsanna, édesapja Závada Pál. Közgazdaságtant és szociológiát tanult,...
Dubóczky Gergely: Kiemelni, tágabb kontextusba helyezni
Esterházy Péter 1950-ben született Budapesten. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1968-ban, 1974-ben pedig diplomát szerzett az ELTE...
Parti Nagy Lajos: Valóban sokat bízok a nyelvre
Parti Nagy Lajos 1953. október 12-én született Szekszárdon. Édesanyja Schuszter Mária, édesapja Nagy Lajos. Tolnán, majd 1957-tól Kaposváron,...
Nádas Péter Würth-díjat kapott
Budapesten született 1942. október 14-én. Édesanyja Tauber Klára, munkás, édesapja, Nádas László, telefonműszerész. 1944. október 15-e, a nyilas...
SZERBHORVÁTH GYÖRGY
Többször (e)migráltam már Magyarországra, először egyetemistaként (ELTE szociológia), aztán menekültként, újabban munkavállalóként. Az újvidéki...
VÁRADY SZABOLCS
1943-ban született Budapesten. 1961 és 1965 között a Szépirodalmi Könyvkiadó korrektora. 1969-ben az ELTE magyar szakán szerzett oklevelet. 1968-ban...
LÁZÁR LÁSZLÓ
1990-ben érettségizett a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, 1998-ban végzett magyar–román szakon a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem...
TURCZI ISTVÁN
1978-1983 ELTE BTK angol-magyar-finnugor szak 1983-1988 Műv. Min. irodalmi és műv.táj.főo. munkatársa 1988-1993 Kilátó világirodalmi rádiós magazin...
BARNA  IMRE
Budapesten született. 1969-ben érettségizett a Toldy Ferenc Gimnáziumban. 1975-ben olasz-német szakos tanári diplomát szerzett az ELTE...
VARGA VIRÁG
Költőként kezdtem, egy regényem jelent meg. Most egy novellásköteten dolgozom (Látni a tengert munkacímen), és egy a Nyugat-korszak irodalmát elemző...
további adatlapok