Idézet
Apja sírja mellett úgy érzi, hogy kizökkent az idő - ez a kizökkent idő a könyv rendje.
Albert Camus (ford. Vargyas Zoltán)
Könyvajánló
Trapiti és a borzasztó nyúl
Csokonai Vitéz Mihály  válogatott versei
Tündérvölgy, avagy az emberi szív rejtelmeirol 3.jav.kiad.
A német mintára készített kísérőkötet a magyar könyvkultúrában ismeretlen állatfajnak számít. Valamiféle átmenetet képez egy recepciógyűjtemény és egy személyes hangvételű forrásjegyzék között. - Kritika Nádas Péter Párhuzamos olvasókönyv című, a 2012-es Könyvfesztiválra megjelent kötetéről.
"Minek örültél utoljára magyar íróként és állampolgárként felhőtlenül?" - Tettük fel a kérdést tíz évvel később Esterházy Péternek a vele 2002-ben készített interjúnk kapcsán.
Írólapok
Károlyi Csaba Hány élete van a macskakőnek?
Született 1939-ben, a szeptember negyedikére virradó éjszakán Merényi Péter. Apja, Endre, gépészmérnök meghalt 1943. április 3-án vagy 30-án....
Kukorelly Endre: Búcsú a politikától – avagy „jé, van időm"!
Budapest, 1951. április 26. Varga Katalin Gimnázium, Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest,...
Závada Pál: Természetes fény
Závada Pál 1954. december 14-én született Tótkomlóson. Édesanyja Kutyej Zsuzsanna, édesapja Závada Pál. Közgazdaságtant és szociológiát tanult,...
Dubóczky Gergely: Kiemelni, tágabb kontextusba helyezni
Esterházy Péter 1950-ben született Budapesten. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1968-ban, 1974-ben pedig diplomát szerzett az ELTE...
Parti Nagy Lajos: Valóban sokat bízok a nyelvre
Parti Nagy Lajos 1953. október 12-én született Szekszárdon. Édesanyja Schuszter Mária, édesapja Nagy Lajos. Tolnán, majd 1957-tól Kaposváron,...
Nádas Péter Würth-díjat kapott
Budapesten született 1942. október 14-én. Édesanyja Tauber Klára, munkás, édesapja, Nádas László, telefonműszerész. 1944. október 15-e, a nyilas...
KÁNTOR PÉTER
1956-ban voltam első osztályos a budapesti Vajda Péter utcai ált. iskolában. 1968-ban érettségiztem az ELTE Radnóti Miklós gimnáziumában. 1991-ben...
POLLÁGH PÉTER
Szerkesztői munkák: A JAK-füzetek szerkesztője (2008-2009.) A Prae folyóirat versrovatának szerkesztője (a 2008/2-es lapszámtól). EX Symposion,...
Dr. Darabos Enikő
Kolozsvárott végeztem magyar-angol szakon, aztán Szegeden folytattam PhD tanulmányaimat. 2005-ben megvédtem a doktori disszertációmat, azóta és...
ESZE DÓRA
Esze Dóra író, a hatvanas évek utolsó hetében született Budapesten. Angol és francia irodalomból és nyelvből szerzett diplomát a kilencvenes évek...
SZÉKELY ÁKOS
1970-ben a szegedi egyetem magyar-történelem szakán végzett. 1970-től Szombathelyen magyar irodalmat tanított, jelenleg Budapesten él. 1989-től...
BIKÁCSY GERGELY
Az ELTE-n szerzett magyar-történelem-francia szakos diplomát (1965). Munkatársa volt a Tiszta Szívvel c. bölcsész-folyóiratnak (1965). Munkahelyek:...
további adatlapok